Biegbare, flexible Platten

Nr. PPRG3085F
Print Platte Rechteck, gold | b x h: 30 x 85 mm | 0.3 mm
(biegbar, flexibel, ideal für Urnenbeschriftungen)

Nr. PPOW5070F
Print Platte oval | b x h: 50 x 70 mm | 0.3 mm
(biegbar, flexibel, ideal für Urnenbeschriftungen mit Bild)

Nr. PPOW7090F
Print Platte oval | b x h: 70 x 90 mm | 0.3 mm
(biegbar, flexibel, ideal für Urnenbeschriftungen mit Bild)